תוצאה
קטגוריה
26 / 6
24%
מגדר
55 / 8
15%
כללי
168 / 62
37%