תוצאה
קטגוריה
14 / 3
22%
מגדר
104 / 20
20%
כללי
130 / 24
19%