תוצאה
קטגוריה
26 / 4
16%
מגדר
104 / 19
19%
כללי
130 / 23
18%