תוצאה
קטגוריה
26 / 5
20%
מגדר
55 / 6
11%
כללי
168 / 43
26%