תוצאה
קטגוריה
23 / 4
18%
מגדר
104 / 14
14%
כללי
130 / 14
11%