תוצאה
קטגוריה
32 / 1
4%
מגדר
183 / 9
5%
כללי
324 / 12
4%