תוצאה
קטגוריה
16 / 3
19%
מגדר
113 / 22
20%
כללי
168 / 23
14%