תוצאה
קטגוריה
46 / 8
18%
מגדר
113 / 17
16%
כללי
168 / 18
11%