תוצאה
קטגוריה
24 / 7
30%
מגדר
24 / 7
30%
כללי
24 / 7
30%
Swim 23/24
Bike 10/24
Run 2/24
T1
T2