תוצאה
קטגוריה
24 / 6
25%
מגדר
24 / 6
25%
כללי
24 / 6
25%
Swim 9/24
T1
Bike 3/24
T2
Run 10/24