תוצאה
קטגוריה
24 / 6
25%
מגדר
24 / 6
25%
כללי
24 / 6
25%
Swim 9/24
Bike 3/24
Run 10/24
T1
T2