תוצאה
קטגוריה
40 / 19
48%
מגדר
40 / 19
48%
כללי
40 / 19
48%
Swim 6/40
T1
Bike 17/40
T2
Run 26/40