תוצאה
קטגוריה
40 / 18
45%
מגדר
40 / 18
45%
כללי
40 / 18
45%
Swim 3/40
Bike 22/40
Run 24/40
T1
T2