תוצאה
קטגוריה
40 / 17
43%
מגדר
40 / 17
43%
כללי
40 / 17
43%
Swim 40/40
T1
Bike 1/40
T2
Run 23/40