תוצאה
קטגוריה
24 / 24
100%
מגדר
24 / 24
100%
כללי
24 / 24
100%
DSQ
הערות
Swim 29/24
T1
Bike 27/24
T2
Run 24/24