תוצאה
קטגוריה
40 / 16
40%
מגדר
40 / 16
40%
כללי
40 / 16
40%
Swim 27/40
T1
Bike 8/40
T2
Run 19/40