תוצאה
קטגוריה
24 / 2
9%
מגדר
24 / 2
9%
כללי
24 / 2
9%
Swim 5/24
T1
Bike 5/24
T2
Run 3/24