תוצאה
קטגוריה
40 / 15
38%
מגדר
40 / 15
38%
כללי
40 / 15
38%
Swim 9/40
Bike 15/40
Run 16/40
T1
T2