תוצאה
קטגוריה
40 / 15
38%
מגדר
40 / 15
38%
כללי
40 / 15
38%
Swim 9/40
T1
Bike 15/40
T2
Run 16/40