תוצאה
קטגוריה
40 / 14
35%
מגדר
40 / 14
35%
כללי
40 / 14
35%
Swim 18/40
Bike 12/40
Run 14/40
T1
T2