תוצאה
קטגוריה
40 / 14
35%
מגדר
40 / 14
35%
כללי
40 / 14
35%
Swim 18/40
T1
Bike 12/40
T2
Run 14/40