תוצאה
קטגוריה
40 / 13
33%
מגדר
40 / 13
33%
כללי
40 / 13
33%
Swim 13/40
T1
Bike 14/40
T2
Run 12/40