תוצאה
קטגוריה
40 / 13
33%
מגדר
40 / 13
33%
כללי
40 / 13
33%
Swim 13/40
Bike 14/40
Run 12/40
T1
T2