תוצאה
קטגוריה
24 / 20
84%
מגדר
24 / 20
84%
כללי
24 / 20
84%
Swim 7/24
T1
Bike 16/24
T2
Run 21/24