תוצאה
קטגוריה
40 / 12
30%
מגדר
40 / 12
30%
כללי
40 / 12
30%
Swim 32/40
Bike 5/40
Run 11/40
T1
T2