תוצאה
קטגוריה
24 / 19
80%
מגדר
24 / 19
80%
כללי
24 / 19
80%
Swim 19/24
Bike 19/24
Run 16/24
T1
T2