תוצאה
קטגוריה
40 / 11
28%
מגדר
40 / 11
28%
כללי
40 / 11
28%
Swim 26/40
T1
Bike 2/40
T2
Run 15/40