תוצאה
קטגוריה
24 / 18
75%
מגדר
24 / 18
75%
כללי
24 / 18
75%
Swim 21/24
Bike 20/24
Run 9/24
T1
T2