תוצאה
קטגוריה
24 / 17
71%
מגדר
24 / 17
71%
כללי
24 / 17
71%
Swim 22/24
T1
Bike 17/24
T2
Run 14/24