תוצאה
קטגוריה
40 / 10
25%
מגדר
40 / 10
25%
כללי
40 / 10
25%
Swim 2/40
T1
Bike 21/40
T2
Run 9/40