תוצאה
קטגוריה
40 / 10
25%
מגדר
40 / 10
25%
כללי
40 / 10
25%
Swim 2/40
Bike 21/40
Run 9/40
T1
T2