תוצאה
קטגוריה
40 / 9
23%
מגדר
40 / 9
23%
כללי
40 / 9
23%
Swim 25/40
Bike 7/40
Run 8/40
T1
T2