תוצאה
קטגוריה
40 / 26
65%
מגדר
40 / 26
65%
כללי
40 / 26
65%
Swim 30/40
T1
Bike 34/40
T2
Run 17/40