תוצאה
קטגוריה
40 / 26
65%
מגדר
40 / 26
65%
כללי
40 / 26
65%
Swim 30/40
Bike 34/40
Run 17/40
T1
T2