תוצאה
קטגוריה
40 / 8
20%
מגדר
40 / 8
20%
כללי
40 / 8
20%
Swim 22/40
T1
Bike 13/40
T2
Run 7/40