תוצאה
קטגוריה
40 / 25
63%
מגדר
40 / 25
63%
כללי
40 / 25
63%
Swim 7/40
T1
Bike 19/40
T2
Run 31/40