תוצאה
קטגוריה
40 / 7
18%
מגדר
40 / 7
18%
כללי
40 / 7
18%
Swim 28/40
Bike 6/40
Run 6/40
T1
T2