תוצאה
קטגוריה
40 / 6
15%
מגדר
40 / 6
15%
כללי
40 / 6
15%
Swim 1/40
Run 40/40