תוצאה
קטגוריה
40 / 24
60%
מגדר
40 / 24
60%
כללי
40 / 24
60%
Swim 11/40
Bike 28/40
Run 22/40
T1
T2