תוצאה
קטגוריה
40 / 23
58%
מגדר
40 / 23
58%
כללי
40 / 23
58%
Swim 29/40
T1
Bike 23/40
T2
Run 21/40