תוצאה
קטגוריה
40 / 5
13%
מגדר
40 / 5
13%
כללי
40 / 5
13%
Swim 10/40
T1
Bike 16/40
T2
Run 5/40