תוצאה
קטגוריה
24 / 13
55%
מגדר
24 / 13
55%
כללי
24 / 13
55%
Swim 20/24
T1
Bike 14/24
T2
Run 15/24