תוצאה
קטגוריה
40 / 4
10%
מגדר
40 / 4
10%
כללי
40 / 4
10%
Swim 24/40
Bike 10/40
Run 2/40
T1
T2