תוצאה
קטגוריה
40 / 22
56%
מגדר
40 / 22
56%
כללי
40 / 22
56%
Swim 21/40
T1
Bike 9/40
T2
Run 30/40