תוצאה
קטגוריה
40 / 3
8%
מגדר
40 / 3
8%
כללי
40 / 3
8%
Swim 37/40
Bike 4/40
Run 4/40
T1
T2