תוצאה
קטגוריה
40 / 2
5%
מגדר
40 / 2
5%
כללי
40 / 2
5%
Swim 5/40
Bike 20/40
Run 3/40
T1
T2