תוצאה
קטגוריה
40 / 21
53%
מגדר
40 / 21
53%
כללי
40 / 21
53%
Swim 23/40
Bike 35/40
Run 13/40
T1
T2