תוצאה
קטגוריה
40 / 21
53%
מגדר
40 / 21
53%
כללי
40 / 21
53%
Swim 23/40
T1
Bike 35/40
T2
Run 13/40