תוצאה
קטגוריה
24 / 10
42%
מגדר
24 / 10
42%
כללי
24 / 10
42%
Swim 15/24
Bike 15/24
Run 11/24
T1
T2