תוצאה
קטגוריה
40 / 1
3%
מגדר
40 / 1
3%
כללי
40 / 1
3%
Swim 20/40
T1
Bike 11/40
T2
Run 1/40