תוצאה
קטגוריה
40 / 1
3%
מגדר
40 / 1
3%
כללי
40 / 1
3%
Swim 20/40
Bike 11/40
Run 1/40
T1
T2