תוצאה
קטגוריה
40 / 20
50%
מגדר
40 / 20
50%
כללי
40 / 20
50%
Swim 35/40
T1
Bike 32/40
T2
Run 10/40