תוצאה
קטגוריה
27 / 25
93%
מגדר
27 / 25
93%
כללי
28 / 26
93%