תוצאה
קטגוריה
27 / 11
41%
מגדר
27 / 11
41%
כללי
28 / 12
43%